Nej. Den pdf som finns att ladda ned där är den årsredovisning som har lämnats in och är godkänd av Bolagsverket.