Det går i dagsläget att lägga till en avdelning manuellt med bild och fritext för bolagets hållbarhetsredovisning. Under hösten kommer Figgy att koppas ihop med Greeny, ett program för hållbarhetsredovisning som är under utveckling. Då kommer hållbarhetsredovisningen gå att läsa in och designas automatiskt i Figgy.