För att garantera att den designade årsredovisningen överensstämmer med den som är godkänd av Bolagsverket är sifferdelen låst för redigering.