Den formella årsredovisningen som är godkänd av Bolagsverket ligger som en låst bilaga på den designade webbplatsen